Over Greenport Regio Boskoop

Binnen de greenport zijn twee stichtingen actief: St. Greenport Regio Boskoop en de St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Binnen de St. Greenport Regio Boskoop (GPrB) werken de overheid én het boomkwekerijbedrijfsleven sámen aan het versterken van het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop. De St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) behartigt de belangen van de deelnemers: de bedrijven in teelt, handel en dienstverlening binnen de boomkwekerij. De SBGB is tevens de spreekbuis voor het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop.

 Image

Wie zijn we?

Greenport Regio Boskoop

Binnen de Greenport Regio Boskoop werken overheden en bedrijven samen aan de versterking van het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop.

Om onderling goed te kunnen samenwerken, zijn twee stichtingen in het leven geroepen. In de Stichting Greenport Regio Boskoop overleggen het bedrijfsleven en overheden over de toekomst van het boomkwekerijcluster. Het bedrijfsleven wordt in deze stichting vertegenwoordigd door de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Meer informatie:

Op de hoogte blijven?

Laatste nieuws