Human Capital Agenda

In Greenport Regio Boskoop wordt al jarenlang door alle relevante betrokken partijen van ondernemers, onderwijs en overheden samengewerkt op de thema’s onderwijs en arbeidsmarkt. Een samenhangende presentatie van deze inzet en de resultaten die als gevolg hiervan worden geboekt zijn te zien in de Human Capital Agenda (HCA) voor de periode 2021 tot 2026.

Looptijd
2021-2026
Contactpersoon
Andries Middag
Opdrachtgever
St. Greenport Regio Boskoop
Onderwerpen
Arbeidsmarkt & Onderwijs

In Greenport Regio Boskoop wordt al jarenlang door alle relevante betrokken partijen van ondernemers, onderwijs en overheden samengewerkt op de thema’s onderwijs en arbeidsmarkt (tegenwoordig vaak Human Capital genoemd). Een samenhangende presentatie van deze inzet en de resultaten die als gevolg hiervan geboekt worden ontbrak echter. Daar brengt de Human Capital Agenda (HCA) voor de periode 2021 tot 2026 verandering in.

Deze agenda wordt tenminste een keer per jaar (in Q4) geüpdatet voor wat betreft de feitelijke uitgangssituatie, de behaalde resultaten en de bijbehorende inzet. Hierbij wordt zowel teruggekeken naar het achterliggende jaar als vooruitgekeken naar de periode tot 2026. Daarnaast wordt elke tweede kwartaal bekeken welke bijstellingen in het lopende jaar gewenst zijn in verband met de opstart van het nieuwe schooljaar in het derde kwartaal.
In één zin zijn de activiteiten die onderdeel uitmaken van de HCA erop gericht om tenminste de kwalitatieve mismatch tussen beschikbare (huidige en toekomstige) en benodigde ondernemers en medewerkers te verkleinen en de kwantitatieve mismatch niet verder te laten oplopen. Onderdeel van deze kwalitatieve mismatch is een (onderliggende) sectorale mismatch.

HCA 2021-2026 Greenport Regio Boskoop