Naar nieuwsoverzicht
5 feb 2020

Wateroverlast of watertekort?

Voor boomkwekers is voldoende goed gietwater van belang. Daarnaast is het belangrijk dat wateroverlast wordt voorkomen. Door klimaatverandering wordt dit een steeds grotere uitdaging.

 Image

We hebben de laatste jaren te maken met meer hoosbuien en langere periodes van droogte en warmer weer. St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop overlegt daarom regelmatig met het Hoogheemraadschap van Rijnland. De waterschappen zijn bezig hun watersystemen hierop in te richten. Om het risico op wateroverlast en watertekorten te verminderen kunnen bedrijven ook zelf maatregelen nemen en is het belangrijk dat u uw kennis over deze onderwerpen op peil houdt.

Eén van deze maatregelen is om te zorgen dat uw percelen voldoende op peil liggen, maar er zijn meer aandachtspunten. Om ondernemers hierop te attenderen en te helpen, voert St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) het project ‘Op peil houden’ uit samen met Delphy.
Deze week is een korte vragenlijst rondgestuurd naar bedrijven. Wij hopen dat u deze ook wilt invullen via onderstaande link. U krijgt hiermee tips om problemen met wateroverlast of watertekorten op uw bedrijf te voorkomen en wij krijgen een beeld hoe we u verder kunnen ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Download de vragenlijst: https://www.enquetesmaken.com/s/47ac861