Naar nieuwsoverzicht
11 aug 2022

Welke maatregelen neemt Rijnland vanwege de aanhoudende droogte?

De waterschappen leveren deze zomer een bijzondere inspanning om ondanks de aanhoudende droogte Greenport Boskoop te voorzien van bruikbaar gietwater. Ook op polder niveau worden er maatregelen genomen waardoor er nog steeds gietwater beschikbaar is van redelijk goede kwaliteit. Wij zijn ons waterschap Rijnland daar zeer erkentelijk voor. Welke maatregelen worden er eigenlijk genomen? Waarom doen zij dit? En wat is de verwachting voor komende periode?

 Image

Wat doet Rijnland voor zoet water in Boskoop?

Het is droog en de verwachting is dat dit voorlopig nog zo blijft. Bij een droogte over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Greenport Boskoop is een gebied dat Rijnland in deze periode extra in de gaten houdt. Ook in dit gebied nemen wij extra maatregelen.

 Welke maatregelen worden er genomen?

Zoet water aanvoer
Vanaf 18 juli is de KWA (Klimaatbestendige Water Aanvoer) aangezet. Door dit te doen, kan Rijnland het inlaten in Gouda vanaf de Hollandse IJssel, flink beperken. Dit is nodig omdat de Hollandse IJssel verzilt, vanwege een lage Rijnafvoer. Vanaf dit moment wordt het hele Rijnlandse gebied voornamelijk voorzien van zoet water uit de Lek en het Amsterdam Rijnkanaal.

Boskoop Oost krijgt dit water vanaf de Oude Rijn. De route loopt via de Binnenpolder en Reeuwijk-Sluipwijk. Via gemaal Th. Aendekerk aan de Wijkdijk, wordt het water naar de Gouwepolder gestuurd.

 Image

Boskoop West krijgt dit water via Papenvaart en de Oostvaart. Het water wordt dan doorgevoerd naar polder Laag Boskoop. Vervolgens wordt er via een tijdelijke pomp aan de Roemer, water naar de Ambachtpolder gebracht. Vanuit deze polder wordt het water weer naar de Voorofschepolder gestuurd, om ook die polder van zoetwater te voorzien. Deze route voorziet ook een deel van Waddinxveen van zoetwater.

Om de doorvoer van zoet water uit de Oude Rijn via de Papenvaart en Oostvaart te optimaliseren, zijn er bij de Oostvaartsluis en Rietveldsluis ook maatregelen getroffen. Dit alles is mede mogelijk door de medewerking van gemeente Alphen a/d Rijn en particulieren.

Image

Hevel bij de Oostvaartsluis om extra zoetwater door te voeren richting polder Laag Boskoop.

Om zo lang mogelijk de zoetwater voorraad te behouden en om de dijken voldoende nat te houden, worden de waterpeilen bewust opgezet. Uiteraard houden we rekening met eventuele neerslagverwachtingen. Het blijft een lastige afweging om goed zoetwater vast te houden en tegelijkertijd niet te veel risico’s op wateroverlast te hebben.

Maatregelen verzilting door kwel
Greenport Bosloop ligt vlakbij twee diepe droogmakerijen waar sprake is van kwel. Dit zijn polder de Noordplas en de Polder Middelburg en Tempelpolder (MTpolder). Normaal gesproken worden deze polders continue doorgespoeld en wordt dit verzilte water uitgeslagen op de Gouwe.

Om meer tegendruk te geven aan de zoute kwel, zijn in beide polders de waterpeilen opgezet. Daarnaast is in polder de Noordplas de stromingsrichting omgekeerd. De polder watert nu in zijn geheel in westelijke richting af, via gemaal Palenstein in Zoetermeer. Zo wordt de Gouwe minder belast met verzilt water. Voor de MTpolder is er geen andere afvoer van het zoute kwelwater dan naar de Gouwe mogelijk.

Waarom doet Rijnland dit voor Greenport Boskoop?
De Greenport Boskoop staat bekend om de teelt van boom- en sierteelt. Deze teelt valt onder de categorie kapitaalintensieve teelt in de verdringingsreeks.

De reeks geeft aan hoe we het zoete water verdelen over verschillende functies in het gebied. Waarbij veiligheid zoals dijken de hoogste prioriteit heeft. Kapitaalintensieve teelt zoals in Boskoop e.o. staat op de derde plek in de verdringingsreeks. Dit maakt dat Rijnland bovenstaande inspanningen doet om Boskoop van zoet water te voorzien.

Dit betekent ook dat als het zoete water schaarser wordt, dit ter beschikking wordt gesteld voor functies die in een hogere categorie zitten (denk daarbij aan onomkeerbare schade aan natuur en stabiliteit van keringen).
Klik hier meer informatie over de verdringingsreeks en deze video geeft hierover een duidelijk beeld Verdeling water bij droogte.

Droogte in de toekomst
De verwachting is dat door klimaatverandering, er vaker langdurige periodes met droogte zijn. Tot nu toe gingen we ervan uit dat de KWA gemiddeld eens per acht jaar nodig zou zijn. Inmiddels heeft de KWA in 2003, 2011, 2018 en nu in 2022 aan gestaan. Voor 2050 is de verwachting dat de KWA mogelijk wel eens per twee jaar nodig is. Tijdens de inzet van de KWA bestaat het risico op watertekorten.

Daarom is het belangrijk dat kwekers zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in zoetwater. Ook voor langere periodes. Wat hiervoor gedaan kan worden, is per bedrijf verschillend. Het is mogelijk om via het landbouwportaal Rijnland een adviesgesprek aan te vragen over klimaatbestendigheid op jouw bedrijf. Een adviseur van Delphy komt langs en geeft persoonlijk advies.